Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Yadea Việt Nam Tuyển Công Nhân

Hạn nộp

29/04/2018

Thông tin liên hệ
Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
Email: yadea-nhansu@yadea.com.vn. hoặc liên hệ trực tiếp tới Bộ phận nhân sự qua số điện thoại 024.3855.122