Chính sách bảo mật - YADEA Việt Nam | Xe máy điện thông minh

Tại YADEA, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ thông tin cá nhân và quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

YADEA tôn trọng thông tin cá nhân của mọi khách hàng và hiểu rằng khách hàng cần được biết chúng tôi sử dụng, quản lý và lưu giữ những thông tin cá nhân thu thập được như thế nào.

Đó là lý do tại YADEA, chúng tôi chỉ thu thập một lượng thông tin cá nhân tối thiểu khi được sự cho phép của khách hàng. Đồng thời, YADEA cam kết chỉ sử dụng những thông tin cá nhân này cho các mục đích đã quy định trong Chính sách bảo mật thông tin được nêu ở Mục II; tuyệt đối không chia sẻ những thông tin này cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết và cho phép của khách hàng.

1. Phạm vi áp dụng

Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của YADEA, bao gồm mọi thiết bị, website hoặc ứng dụng trực tuyến của YADEA tham chiếu đến hoặc liên kết đến Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân. Chính sách được áp dụng khi khách hàng truy cập website, sử dụng dịch vụ trên website của YADEA, và bất kỳ thời điểm nào khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ trên website do YADEA cung cấp, tức là khách hàng mặc định đồng ý và chịu sự ràng buộc với các điều khoản cụ thể được nêu trong chính sách này.

2. Thông tin YADEA thu thập

Tại YADEA, chúng tôi thu thập thông tin của khách hàng theo nhiều cách:

 • Thông tin khách hàng trực tiếp cung cấp cho YADEA
 • Thông tin YADEA thu thập về việc khách hàng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi
 • Thông tin chúng tôi thu được từ các nguồn của bên thứ ba

Chúng tôi cũng có thể tìm kiếm sự đồng ý của Khách hàng để thu thập những thông tin khác không được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin này.

3. Sử dụng thông tin khách hàng

Chúng tôi sử dụng những thông tin mà chúng tôi thu thập của khách hàng (và có thể hợp nhất chúng với các thông tin khác của Khách hàng) chủ yếu để phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với khách hàng như:

 • Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Sản phẩm và Dịch vụ của YADEA.
 • Nâng cao chất lượng Sản phẩm và Dịch vụ của YADEA và/hoặc các Sản phẩm và Dịch vụ của các Công ty liên kết của YADEA (“Đơn vị trực thuộc”).
 • Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác.
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa YADEA và Khách hàng.
 • Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn.
 • Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.
 • Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Sản phẩm, Dịch vụ của YADEA.
 • Hỗ trợ khi Khách hàng mua xe và/hoặc sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ của YADEA.

4. Chia sẻ thông tin khách hàng

Các thông tin cá nhân của Khách hàng mà YADEA thu thập có thể được chia sẻ trong nội bộ doanh nghiệp của chúng tôi, nhưng chỉ cho những người cần thông tin đó để cung cấp thêm Dịch vụ hoặc để hỗ trợ các yêu cầu của Khách hàng.

Ngoài ra, trong phạm vi cần thiết để cung cấp các Sản phẩm và Dịch vụ của YADEA với chất lượng tốt nhất, các thông tin này cũng có thể được tiết lộ với các tổ chức/doanh nghiệp sau:

 • Các chi nhánh – toàn thể các công ty của YADEA
 • Đối tác kinh doanh – Những công ty được tin cậy có thể cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể cần.
 • Nhà cung cấp dịch vụ – Những công ty được tin tưởng lựa chọn để cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi. Bao gồm nhưng không giới hạn ở các công ty giúp chúng tôi ở khâu sửa chữa, trung tâm liên hệ khách hàng, hoạt động chăm sóc khách hàng, quảng cáo, thực hiện khảo sát sự hài lòng của khách hàng, lập hóa đơn hoặc thay mặt chúng tôi gửi email. Những nhà cung cấp này cũng cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
 • Thi hành luật – Khi chúng tôi được yêu cầu cung cấp thông tin để bảo vệ YADEA hoặc người dùng của YADEA.
 • Các bên khác có liên quan đến giao dịch của Công ty: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Khách hàng cho một bên thứ ba như là một phần của việc sáp nhập hoặc chuyển nhượng, mua lại hoặc bán hoặc trong trường hợp phá sản.
 • Các bên khác được Khách hàng đồng ý hoặc theo chỉ dẫn của Khách hàng: Ngoài nội dung công khai được quy định trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về Khách hàng với các bên thứ ba khi Khách hàng đồng ý riêng hoặc yêu cầu việc chia sẻ đó.

5. Bảo mật thông tin khách hàng

YADEA sử dụng cả những biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật để bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng mà chúng tôi thu thập được. Tuy nhiên, Khách hàng cần lưu ý rằng hiện nay không có trang web, đường truyền internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào là hoàn toàn bảo mật cả.

6. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

Thông tin của Khách hàng mà YADEA thu thập sẽ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để phục vụ các mục đích như được nêu trong mục 3 của Chính sách này. Điều này đồng nghĩa với việc thông tin của Khách hàng sẽ bị hủy hoặc xóa khỏi hệ thống của YADEA khi chúng không còn cần thiết nữa.

7. Quyền lợi của khách hàng

Mọi Khách hàng cung cấp thông tin cho YADEA theo bất cứ cách thức nào đều được đảm bảo các quyền lợi về bảo mật thông tin mà YADEA đã cam kết theo chính sách này.

Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website.

Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu YADEA ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website theo các tính năng đã được hướng dẫn.

8. Trách nhiệm của khách hàng

Khi truy cập website, sử dụng Dịch vụ trên website của YADEA tức là khách hàng đã đồng ý với các điều khoản quy định trong Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi. Theo đó, Khách hàng cung cấp thông tin cho YADEA cần đảm bảo:

 • Cung cấp Thông tin chính xác, hợp pháp cho YADEA khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến YADEA dù cho một phần hay toàn bộ) nếu Thông tin Khách hàng cung cấp cho YADEA là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa YADEA và Khách hàng, giữa YADEA và Bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những Thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này.
 • Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website YADEA.
 • Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của YADEA.
 • Không truyền bá, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội tại website của YADEA.
 • Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

1. Cookie là gì?

Cookie là những tập tin nhỏ lưu trữ thông tin trên máy tính, TV, điện thoại di động hoặc thiết bị khác của Khách hàng. Chúng cho phép thực thể đặt cookie trên thiết bị của bạn nhận ra bạn trên các trang web, dịch vụ, thiết bị, và phiên duyệt web khác nhau. Cookie phục vụ cho nhiều mục đích hữu ích.

Các cookie mà YADEA sử dụng cho phép chúng tôi nhận ra mỗi người dùng quay lại và thông tin liên quan của họ để Khách hàng không cần nhập nhiều lần cùng một thông tin. Chúng cũng giúp YADEA hiểu được kiểu lưu lượng truy cập của Khách hàng trên website của chúng tôi, để từ đó YADEA có thể nâng cao khả năng sử dụng và tối ưu trải nghiệm website của Khách hàng.

2. Cách điều chỉnh cài đặt Cookie

Khi Khách hàng sử dụng trình duyệt web để truy cập Dịch vụ, hầu hết các trình duyệt sẽ cho phép bạn chấp nhận tất cả các cookie, từ chối nhận tất cả các cookie hoặc cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ. Vui lòng kiểm tra menu trợ giúp trong trình duyệt web bạn đang sử dụng để tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cookie.

3. Lưu ý khi vô hiệu hóa Cookie

Trong trường hợp Khách hàng chặn hoặc xóa cookie, YADEA có thể không khôi phục được bất kỳ tùy chọn hoặc cài đặt tùy chỉnh nào Khách hàng đã chỉ định trước đó, gây hạn chế khả năng cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của Khách hàng.

Để được hỗ trợ, giải quyết nhanh chóng mọi thắc mắc của bạn về xe máy điện YADEA, hãy liên hệ chúng tôi:

Đăng ký lái thử

This field is for validation purposes and should be left unchanged.